За Нас

Фирма "КПГ ИНВЕСТ" ООД е инженерингова компания, специализирана в проектирането, изграждането и узаконяването на газови инсталации и дистрибуция на компресиран природен газ - метан.

Фирма „КПГ Инвест“ ООД, основана през 2007г. в гр. Варна, е семейна фирма, специализирана в проектирането, изграждането и въвеждане в експлоатация на производствени мощности /газови инсталации/. Фирмата изгражда както нови така и преоборудва стари производствени мощности (от мазут, дизел, пропан-бутан, електричество, въглища и пелети) за работа с компресиран природен газ – метан.

Дистрибуция на КПГ (метан).

„КПГ Инвест“ ООД извършва гаранционна и следгаранционна поддръжка.

 

Статистика

38
Завършени обекти
53
Доволни клиенти
9
Години опит
12
Служители

Нашите Услуги

"КПГ Инвест" ООД предлага пълен инженеринг в областта на газифицирането както на битови, така и на големи промишлени обекти. Фирмата е специализирана и в доставка на компресиран природен газ - метан.

Инженерингова дейност

„КПГ Инвест“ ООД изработва проекти за всякакъв вид обекти-фамилни къщи, административни и промишлени сгради, хотели и магазини. Дейността на проектантите се състои в заснемане и анализ на обекта, избор на най-подходящия тип оборудване, изготвяне на техническа документация и чертежи.
Изграждането и монтажа на газовите инсталации се осъществява бързо и качествено от висококвалифициран персонал, оборудван с най-съвременната техника. Качеството на вложените материали е на световно ниво, придружени с необходимите сертификати.
Фирма „КПГ Инвест“ ООД съдейства на 100% на всички свои клиенти при узаконяване на газовата инсталация съгласно действащата нормативна уредба.
„КПГ Инвест“ ООД осигурява обучение на експлоатационния персонал на всички своите клиенти с оглед правилното им и безопасно функциониране.
„КПГ Инвест“ ООД осигурява гаранционното и извънгаранционното обслужване на газови инсталации – високо и ниско налягане.

Доставка на компресиран природен газ – метан

Ако Вашият бизнес е отдалечен от изградена газоразпределителна мрежа, може да се възползвате от икономическите и екологичните предимства на природния газ, като използвате „компресиран природен газ“ – метан.

Фирма „КПГ ИНВЕСТ“ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (метан) чрез:

бутилкови групи (бъндели) с вместимост до 200 нм3;
платформи тип БДФ с вместимост до 3100 нм3;
ремаркета – трейлери с вместимост до 5800 нм3;

за производствени и отоплителни нужди на промишлени и битови потребители.

Доставката на газ МЕТАН се извършва в стоманени бутилки с обем 90,140 или 150 литрова вместимост при работно налягане 20 MPa. С оглед осигуряване безопасна работа, всяка бутилка периодично се подлага на тестови изпитания при 30 MPa.

За Метана

Природният газ е образуван от анаеробно разлагане на органичен материал. Природният газ се определя като екологично гориво, което съдържа въглеводороди от групата на метана (СН4) – 98%, етан (С2Н6) – 0,5%, пропан (С3Н8) – 0,2%, бутан (С4Н10) – 0,6%, пентан (С5Н12) – 0,01%, хексан (С6Н14) – 0,007% и малка част инертни газове – азот (N), въглероден диоксид (СО2), сероводород (HS) и водни пари (H2O).

Природният газ съдържа 75% въглерод и 25% водород. Водородът е вторият по значение елемент от баланса на горивата, формиращ горивната им маса. По-високото съдържание на водород в горивото повишава реакционната му способност и скоростта на горивния процес. Всички течни въглеводородни горива – дизелово горива, котелно гориво, бензин, мазут, пропан-бутан и др. са с по-високо въглеводородно съдържание в сравнение с газообразния природен газ.

Икономията на крайният потребител идва от разликата в цената на доставения компресиран природен газ и цената на другите горива. Ето съотношението:

1 литър дизел = 0,95 нм³ метан

1 литър пропан-бутан = 0,80 нм³ метан

1 литър бензин = 0,86 нм³ метан

1 кВтч = 0,105 нм³ метан

Калоричност на горивата

Вид на горивотоКПД на систематаКалоричност на горивотоРеална калоричност
Компресиран природен газ - метан93% - 98%8500 kcal/m38160 kcal/m3
Дизелово гориво86%9000 kcal/kg7740 kcal/kg
Пропан-бутан - л87%5840 kcal/l5080 kcal/l
Пропан-бутан - кг87%11950 kcal/kg10396 kcal/kg
Газьол за промишлени нужди86%8330 kcal/l7164 kcal/l
Котелно Гориво 35% сяра60%9000 kcal/kg5400 kcal/kg
Електроенргия98%860 kcal/kWh843 kcal/kWh
Пелети90%4000 kcal/kg3600 kcal/kg
Въглища60%3500 kcal/kg2100 kcal/kg

 

Полезна информация

В тази секция можете да научите повече за компресирания природен газ - метан

Искате да научите повече?

Виж всички статии

Контакти

За връзка с нас, моля попълнете нашатаконтакт формата. За да можем да подготвим бърз и точен отговор, Ви молим да ни дадете пълно описание на Вашето запитване.

Адрес за кореспонденция: Варна, ул. „Хан Крум“ 18

Ел. поща: office@kpginvest.com

Ел. поща – Счетоводство: accounting@kpginvest.com

Телефон при авария: +359 876 571 704

Телефон за връзка: +359 888 946 337

Back to Top